Predpisy

Internetový obchod Mentol Click, ktorý funguje na adrese mentol.click, prevádzkuje spoločnosť:

MENTOL CLICK Sp. zoo
Szafarnia 11 / F8
80-755 Gdaňsk, Poľsko
DIČ: 5833406438

Kontakt s obchodom je možný:
- prostredníctvom e-mailu: [chránené e-mailom]

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Informácie o produktoch zverejňuje Obchod na webových stránkach menthol.click.
2. Rozsah prevádzky Obchodu pokrýva územie Poľska a krajinu nachádzajúcu sa v Európskej únii.
3. Všetky výrobky dostupné v obchode sú úplne nové, bez fyzických a právnych vád a boli legálne uvedené na poľský trh.
4. Predajný doklad sa vydáva ku každému nákupu v obchode. Zákazník súhlasí s používaním elektronických faktúr zo strany Predávajúceho.

Ceny

1. Všetky ceny uvedené na webových stránkach obchodu mentol.click sú vyjadrené v poľských zlotých a sú hrubými cenami vrátane DPH.

2. Internetový obchod môže kedykoľvek:

- uvedenie nových produktov do ponuky

- zmeny ceny produktu

- organizovanie propagačných kampaní

- vykonávanie akýchkoľvek zmien v danej ponuke

FORMY PLATBY
Zákazník môže za objednávku zadanú v obchode zaplatiť nasledujúcim spôsobom:
- na dobierku - suma je zaplatená kuriérovi alebo poštárovi,

- HotPay - platba bankovým prevodom, BLIK alebo platobnou kartou - HotPay je prevádzkovateľom platobnej karty

- PayU - platba bankovým prevodom, BLIK alebo platobnou kartou - PayU je prevádzkovateľom platobnej karty

DELIVERY

1. Objednané Produkty sú zákazníkovi doručené prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom balíkových skriniek InPost
2. O spôsobe dodania tovaru rozhoduje zákazník pri vypĺňaní objednávkového formulára.

CENNÍK

1. Náklady na dopravu môžete skontrolovať kliknutím sem. Poštovné je dostupné aj v záložke „Cena dopravy“.

DOBA VYPLNENIA OBJEDNÁVKY

1. Pri objednávke do 16:00 expedujeme balíček ešte v ten istý deň, takže zásielku obdržíte nasledujúci deň!

2. Dátum prijatia zásielky = čas spracovania objednávky + dodacia lehota.
3. Dodacia lehota závisí od výberu spoločnosti, ktorá zásielku realizuje:
- Kuriér - dodacia lehota - zvyčajne 1-2 pracovné dni,

- skrinka na balíky inPost - dodacia lehota - 1-2 pracovné dni.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Podľa čl. 27 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (vestník zákonov z roku 2014, položka 827), spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, môže od nej do 14 dní odstúpiť bez uvedenia dôvodu.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ fyzicky nadobudne tovar alebo tretia strana iná ako dopravca a spotrebiteľom označená vec nadobúda.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neplatnú.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby prijaté od Spotrebiteľa vrátane nákladov na dodanie veci (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia zvoleného Spotrebiteľom iného ako najlacnejšieho) štandardný spôsob doručenia ponúkaný Obchodom), okamžite a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
5. Predávajúci vráti platbu pomocou rovnakých spôsobov platby, aké použil Spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným riešením; v každom prípade Spotrebiteľ nenesie v súvislosti s týmto vrátením žiadne poplatky.
6. Predávajúci môže zadržať náhradu až do prijatia položky alebo do doby, kým nám nebude predložený dôkaz o vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.
7. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu na nasledujúcu adresu:

MENTOL CLICK Sp. zoo
Szafarnia 11 / F8
80-755 Gdaňsk, Poľsko

8. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie položky.
9. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty veci vyplývajúce z jej používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a fungovania veci.

REKLAMÁCIA VÝROBKU

1. Sťažnosti je možné podať písomne ​​na e-mailovú adresu [chránené e-mailom] s poznámkou Sťažnosť.

2. Mentol.click sa zaväzuje posúdiť a odpovedať na sťažnosť do 14 dní a informovať zákazníka v tejto lehote o spôsobe posúdenia reklamácie.

3. Pokiaľ bol dodaný tovar pri preprave viditeľne poškodený, odporúča sa spolu s kuriérom spísať škodový protokol a odmietnuť prevziať tovar (v tomto prípade je za spätnú prepravu účtovaný poplatok menthol.click). O situácii by ste mali informovať pracovníkov obchodu e-mailom alebo telefonicky. Akonáhle budú produkty k dispozícii, objednávka bude znova odoslaná alebo platba bude vrátená na účet zákazníka (platí pre objednávky platené bankovým prevodom).

MIMORIADNY PROSTRIEDOK O VYROVNANÍ SŤAŽNOSTÍ A VYKLADANÍ REKLAMÁCIÍ

1. Podrobné informácie o tom, že zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže využívať mimosúdne prostriedky riešenia sťažností a nápravy, a pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii na úradoch a na webových stránkach ombudsmanov poviat (komunálnych) spotrebiteľov, sociálnych organizácie, ktorých zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa., pokrajinné inšpektoráty obchodnej inšpekcie a na týchto internetových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov sú údaje zhromažďované iba pre potreby nášho obchodu a spracúvané na účely súvisiace s našimi podnikateľskými aktivitami. Každý z vás má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich a požiadať o zastavenie spracovania údajov.